header-pcbo-amersfoort

Nieuws

Nieuw lid College van Bestuur

Marie-Elle Bakker is per 1 september 2020 benoemd als lid College van Bestuur van PCBO Amersfoort. Samen met Erik van Lingen vormt ze het collegiaal opererend College van Bestuur dat eindverantwoordelijk is voor onderwijs en organisatie van onze scholen. Leidend is hierbij de strategische koers van de stichting onder het motto ‘Jij mag tot je recht komen’.


Onderwijsstaking 30 en 31 januari

De vakbonden hebben een tweedaagse stakingsactie in het onderwijs aangekondigd voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Ondanks het recent gesloten akkoord blijven de vakbonden oproepen tot acties. Men vindt nog steeds dat er structureel te weinig wordt geïnvesteerd en dat er onvoldoende gehoor gegeven wordt aan salaris- en werkdrukeisen.
Staken door leerkrachten is een individueel vastgelegd recht. Er is een heel wisselend beeld binnen PCBO wat betreft het al dan niet (deels) sluiten van de scholen. Ouders worden hierover waar nodig tot op groepsniveau geïnformeerd door de directie van de eigen school.

De Amersfoortse schoolbesturen herkennen de noodzaak om tot structurele maatregelen te komen en hebben in november een gezamenlijke brief aan ouders, beleidsmakers bij overheid, werkgevers en werknemers opgesteld, waarin zij aangeven wat er volgens hen nodig is. U vindt deze brief via de onderstaande link. Het bestuur van PCBO onderschrijft deze doelen.

Download > Open brief aan ouders en onderwijsbeleidsmakers 4 november 2019