header-pcbo-amersfoort

College van bestuur

PCBO Amersfoort wordt geleid door een tweehoofdig college van bestuur, gevormd door Erik van Lingen en Gert Jan Mellink.

Zij geven gezamenlijk leiding en zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. Zij hebben de taken deels verdeeld, maar bovenaan staat de zorg voor kwaliteit: goed onderwijs voor alle kinderen. Al het andere staat in dienst daarvan.

Wij zoeken
leraren met lef
en ondersteunende
professionals

PCBO Amersfoort