header-pcbo-amersfoort

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op en adviseert het college van bestuur. De leden van de raad beoordelen of het bestuur in zijn beleid en in de uitvoering daarvan voor alle belanghebbenden de juiste afwegingen maakt.

De raad heeft in een toezichtskader omschreven wat zij van het bestuur verwacht. Deze verwachtingen liggen op zes terreinen:

 • onderwijskwaliteit waarborgen
 • identiteit voeden
 • stichting (en indirect de scholen) strategisch positioneren
 • belanghebbenden verbinden
 • financiën en bedrijfsvoering versterken
 • vorm en invulling geven aan goed werkgeverschap

De raad van toezicht en het college van bestuur onderschrijven de code ‘goed bestuur’ van de PO-raad.

De raad van toezicht bestaat uit:

 • Drs. Sander van der Veen (voorzitter)
 • Ir. Jaap de Vries (vicevoorzitter)
 • Drs. Simone Scholten
 • Joost van der Velden
 • Drs. Gerda Visser
 • Jan Lindemulder MCM MBA

Wij zoeken
leraren met lef
en ondersteunende
professionals

PCBO Amersfoort