header-pcbo-amersfoort

Publicaties

Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen PCBO 2019
Het bestuur is tevreden over de herkenning en waardering van de onderwijsinspectie voor het ingezette kwaliteitsbeleid, de ontwikkeling van de kwaliteitscultuur en de intensieve wijze waarop de dialoog met belanghebbenden wordt gevoerd. Het bestuur verwacht de huidige kwaliteit vast te houden en verder te verbeteren. Daarbij blijft zij, evenals alle onderwijsprofessionals op de scholen, met passie werken aan een breed en betekenisvol onderwijsaanbod.

Download Inspectierapport vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen PCBO 2019

Focus op Kwaliteit. De Staat van ons Onderwijs 2018
Vanaf januari 2018 hebben bestuur en directeuren, naast een breed betekenisvol onderwijsaanbod de focus op onderwijskwaliteit gelegd. Op elke school is een kwaliteitsscan uitgevoerd en besproken in het team. De aanpak en benadering van de focus op kwaliteit zal worden gecontinueerd en waar nodig aangescherpt. Het bieden van onderwijs zoveel als mogelijk ‘op maat’ voor leerlingen die verschillen qua interesse en capaciteiten is daarbij een belangrijk doel.

Download Focus op Kwaliteit. De Staat van ons onderwijs 2018

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen uit het voorbije jaar en geeft inzicht in de kengetallen, balans en winst- en verliesrekening.

Download Jaarverslag PCBO Amersfoort 2018

Strategisch Beleidsplan PCBO 2015-2019. Luisterend leiden en inspirerend volgen

Download Strategisch Beleidsplan PCBO 2015-2019

Wij zoeken
leraren met lef
en ondersteunende
professionals

PCBO Amersfoort